Archive for Februari 13, 2008

Tips Menghalau Jindan Manusia Jahat

Dari pengalaman saya sendiri, apabila terkena gangguan jin/syaitan yg
masuk dalam badan, cuba baca surah 3 Qul seberapa kerap yang boleh dan
tiup ke dada sendiri supaya gangguan akan reda atau hilang terus. Jika
dilakukan dengan yakin, saya rasa tidak ada jin/syaitan yang tahan duduk
dalam orang yang buat macam ni…

>>> “shimaderus” 03/02/2008 19:59 >>>
Salam,
Baru2 ini belajar tafsiran surah mu’awwidzah ini – dari perspektif
yang lain; namun amat menakjubkan!

Jika di kaji, di dalam Surah Al-Falaq disebutkan sifat Allah hanya
sekali i.e. Al-Falaq dan kita memohon perlindungan Allah dari 4
perkara iaitu dari
1. kejahatan makhluk2 yg Allah ciptakan,
2. kejahatan malam apabila telah gelap gulita
3. kejahatan tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul
4. dan dari kejahatan pendengki/enghasad

Kejahatan2 ini bersifat fizikal

Manakala di dalam Surah An Naas, disebut 3 sifat Allah (Robb – Tuhan,
Malik – Raja, Ilah – Sembahan manusia) utk 1 perlindungan iaitu Dari
kejahatan (bisikan) syaitan

Kejahatan bisikan syaitan itu berbentuk spiritual – boleh menjejaskan
aqidah dan iman. Ini lebih utama – sebab tu kita seru 3 sifat Allah.

Apabila dibacakan kedua2 surah ini, perlindungan yang dipohon dari
Allah merangkumi kedua2nya i.e. fizikal dan spiritual.

Sekadar sharing knowlegde. Wallahua’lam.
— In hidayahnet@yahoogro ups.com, Abu Heakal wrote:
>
>
>
> Daripada Abu Said al-Khudri r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w.
dahulunya selalu berta’awwudz (mohon perlindungan kepada Allah) dari
gangguan jin dan “mata manusia”, sehingga turunlah dua surat
mu’awwidzah (iaitu surat-surat Qul a’udzu birabbil falaq dan Qul
a’udzu birabbin nas.) Setelah kedua surat itu turun, lalu beliau
s.a.w. mengambil keduanya itu saja (mengamalkannya) dan meninggalkan
yang lain-lainnya. ”
>
> Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah
Hadis hasan.
>

DISCLAIMER:

Comments (1) »

IKHTILAF FIQHI: ANALISIS RETROSPEKTIF TERHADAP FAKTOR PENCETUS

http://jailurrashie d.blogspot. com/
http://jailurrashie d.blogspot. com/
http://jailurrashie d.blogspot. com/
Petikan Jurnal Feqh Universiti Malaya
 
IKHTILAF FIQHI DI KALANGAN ALIRAN SYAFI`IYYAH DAN SALAFIYYAH[1] DI MALAYSIA : ANALISIS RETROSPEKTIF TERHADAP FAKTOR PENCETUS
 
Oleh:
Saadan Man  & Abdul Karim Ali
 
          Dalam perkara berkaitan ibadat, terdapat puluhan malah ratusan permasalahan yang sering menjadi polemik antara dua aliran ini. Ini termasuklah yang berkaitan dengan ibadat-badat yang menjadi rukun-rukun Islam mahupun ibadat-ibadat wajib dan sunat yang lain. Namun demikian, perlu diperjelaskan bahawa perkara-perkara yang berlaku ikhtilaf ini bukanlah menyentuh tentang persoalan-persoalan yang bersifat dasar (usul), sebaliknya perkara yang diperdebatkan itu hanyalah bersifat cabang (furu`). Antara contoh perkara-perkara yang menjadi subjek ikhtilaf antara mereka ialah seperti berikut:
i.                    Persoalan berhubung penentuan air musta`mal dan hukumnya
ii.                   Masalah cara dan kadar basuhan atau sapuan ketika berwuduk
iii.                 Amalan memukul beduk atau tabuh dan melakukan bacaan-bacaan tertentu yang mengiringi azan.
iv.                Melafazkan niat dalam ibadah, sama ada dibolehkah atau tidak
v.                 Membaca bismillah secara nyaring dalam solat-solat nyaring.
vi.                Persoalan membaca qunut dalam solat Subuh
vii.              Lafaz sayyidina dalam tasyahhud
viii.             Wirid berjamaah dengan suara nyaring selepas solat jamaah
ix.                Melakukan azan dua kali sebelum solat Jumaat
x.                 Sembahyang sunat qabliyyah selepas azan pertama
xi.                Bacaan-bacaan oleh bilal yang mengiringi khutbah
xii.              Khatib memegang tongkat ketika khutbah
xiii.             Bilangan 40 orang jamaah bagi solat Jumaat
xiv.           Bilangan rakaat sembahyang tarawih dan zikir-zikir yang mengiringinya
xv.             Talkin selepas pengkebumian
xvi.           Adat menunggu kubur dan mengupah bacaan al-Quran di atasnya
xvii.          Upacara Tahlil
xviii.        Menghadiahkan pahala bacaan Quran dan Tahlil kepada si mati
xix.           Mengadakan kenduri arwah
xx.             Melakukan ibadat-ibadat bagi pihak si mati dan cara membayar fidyah sebagai ganti sembahyang yang ditinggalkan oleh beliau.
          Jika dilihat sekali imbas, boleh dikatakan bahawa konflik yang berlaku di antara dua pihak dalam perkara-perkara tersebut hampir menyerupai ikhtilaf para fuqaha’ silam. Bagaimanapun terdapat perbezaan ketara antara keduanya dari aspek-aspek yang berhubung dengan metodologi, otoriti dan etika.  Ikhtilaf di kalangan fuqaha’ terutamanya imam-imam mazhab berlaku ekoran perbezaan metodologi dan kaedah penerimaan dan pentafsiran nas, sebaliknya konflik Syafi`iyyah dan Salafiyyah lebih menjurus ke arah otoriti dan kaedah pengambilan pandangan fuqaha’ serta faktor masyarakat. Ikhtilaf para fuqaha’ silam dihiasi dengan adab dan etika, manakala konflik antara Syafi`iyyah dan Salafiyyah sering dibelenggu oleh emosi dan sentimen kepuakan. Akibatnya ikhtilaf fiqhi yang sepatutnya dianggap lumrah dan boleh menjana perkembangan fiqh telah menjadi sesuatu yang memberikan implikasi negatif kepada ummah.
 


[1] Istilah Syafi`iyyah dan Salafiyyah yang digunakan dalam penulisan ini adalah satu dikotomi yang mengambarkan dua aliran pemikiran yang saling bertentangan di Malaysia , iaitu tradisionalisme dan reformisme. Istilah Syafi`iyyah merujuk adalah aliran tradisional yang mendukung pemikiran khalaf dalam teologi dan berpegang teguh dengan mazhab Syafi`i dalam pemikiran fiqh. Manakala Salafiyyah pula adalah merujuk kepada aliran pembaharuan reformisme atau islah yang mendukung pemikiran salaf dalam teologi dan tidak terikat kepada mazhab tertentu dalam pemikiran fiqh.

Leave a comment »